Aktualności

Zapraszamy na jedyne w Polsce targi dedykowane branży rybnej i owoców morza...

Szanowni Państwo,

w dniach 17-18 czerwca 2021 r. w Kołobrzegu w hotelu Aquarius odbędzie się Walne Zebranie Członków PSPR  oraz XXII Konferencja Przetwórców Ryb.

Podczas Walnego Zebrania , w dniu 17 czerwca br.  zostanie wybrany nowy Prezes Zarządu, Zarząd podsumuje kolejny rok pracy i naświetli cele jakie stoją przed organizacją na kolejne lata.

Natomiast 18 czerwca 2021 r. odbędzie się XXII Konferencja Przetwórców Ryb, podczas której będzie omówionych wiele ważnych dla branży tematów; między innymi  panele dotyczące:

Szanowni Państwo - Członkowie PSPR

Zwracamy Państwa uwagę na załączone komunikaty Komisji Europejskiej o przedłużeniu okresu obowiązywania tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych 19 marca 2020 r., w celu wsparcia gospodarki w walce z pandemią koronawirusa.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb ogłasza konkurs na stanowisko "DYREKTOR BIURA"

STANOWISKO PRACY

Stanowisko pracy o charakterze zarządczym, związane z koordynowaniem prac biura Stowarzyszenia oraz realizacją celów i zadań określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

Współpraca z władzami Stowarzyszenia, z członkami Stowarzyszenia, jednostkami Administracji Rządowej i Samorządu Lokalnego oraz innymi organizacjami i mediami.