Przepisy prawne

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi przepisami prawnymi:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Główny Inspektorat Weterynarii
www.wetgiw.gov.pl
European Fish Processors Association,
European Federation of National Organisations of Importers and Exporters of Fish

http://www.aipce-cep.org
Agencja Restrukturyzacji i Rozwoju Rolnictwa
www.arimr.gov.pl
Państwowa Inspekcja Sanitarna
www.gis.gov.pl