PSPR Association Our Members PORT - FISH Sp. z o.o.

PORT - FISH Sp. z o.o.

There are no translations available.

adres siedziby: ul.Wilków Morskich 19, 76-153 Dar�owo
numery telefon�w: +48 512 326 307 Zbigniew Owczarek
adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
strona www: www.portfish.pl
numer fax: +48 94 314 02 51

O nas:

Nasza firma powsta�a w roku 1999 na terenie Portu Rybackiego Dar�owo. Od 2000roku posiadamy w�asn� flot� ryback�, zaopatruj�c� nas w naj�wie�szy surowiec prosto z Morza Ba�tyckiego. Nasze kutry posiadaj� limity na po��w dorsza, �ososia oraz innych ryb, takich jak: turbot, fl�dra, g�adzica, sandacz.
W roku 2004 uzyskali�my Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny PL 32131817 WE, uprawniaj�cy do exportu i sprzeda�y naszych produkt�w na rynku Unii Europejskiej.
We wrze�niu 2009 roku nasza firma zosta�a poddana przebudowie i modernizacji.
Na dzie� dzisiejszy funkcjonuje ona pod szyldem ?Port Fish? Zbigniew Owczarek, Jan Omylak. Pracujemy w systemie kontroli jako�ci HACCP.
Jeste�my firm� o charakterze rodzinnym, zatrudniaj�c� 25 os�b.
Specjalizujemy si� w przetw�rstwie ryb morskich, takich jak:

  • dorsz
  • �oso�
  • fl�dra
  • turbot

Usytuowanie firmy w centrum portu, pozwoli�o nam na wykonywanie us�ugowych wy�adunk�w ryb morskich kutr�w rybackich o r�nych banderach.
Nasze trzy zasady to: wysoka jako��, szybka dostawa, odpowiedzialno��.


Szczeg�y oferty:

Oferujemy naj�wie�sze produkty, kt�re pakujemy pod zam�wienie klienta w 2-,3-,4-,5kg opakowania.
W naszej ofercie znajdziecie Pa�stwo
Dorsz

  • filet z dorsza bez sk�ry (100/200;200/400;400/600gram)
  • filet z dorsza ze sk�r� (100/200;200/400;400/600gram)
  • filet z dorsza bez brzucha (100/200;200/400gram)
  • pol�dwice dorszowe LIONS
  • ogony dorszowe
  • filet z dorsza J cut

�oso� ba�tycki
Fl�dra
Turbot


Dodatkowe dane kontaktowe:

Andrzej Kijo - sales representative
e-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
mobile: +48 506 085 079
fax: +48 94 314 02 51
skype: portfish.kijo


S�owa kluczowe:

brak