PSPR Association Our Members Espersen Poland Sp. z.o.o.

Espersen Poland Sp. z.o.o.

There are no translations available.

adres siedziby: ul. Mieszka I 29, 75-124 Koszalin
numery telefon�w: +48 94 346 2083
adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
strona www: www.espersen.pl
numer fax: +48 94 341 0304

O nas:

Espersen jest �wiatowym liderem w przetw�rstwie mro�onych blok�w rybnych, mro�onych filet�w oraz panierowanych produkt�w rybnych. Fabryki w Danii, Polsce, Litwie, Chinach oraz Wietnamie zaopatruj� w produkty znane ze swej sta�ej, wysokiej jako�ci klient�w w Europie oraz USA.

Espersen Polska Sp. z o.o. w Koszalinie zatrudnia oko�o 1000 os�b i jest jedn� z najwi�kszych fabryk przetw�rstwa rybnego w Polsce. Jednym z naszych cel�w jest osi�gni�cie pozycji najlepszego producenta wyrob�w rybnych z rodziny dorsza, a to oznacza wysokie wymagania ci�g�ego doskonalenia.


Szczeg�y oferty:

brak


Dodatkowe dane kontaktowe:

Espersen Polska Sp. z.o.o.
ul. Mieszka I 29
75-124 Koszalin


Tel. +48 94 346 2083
Fax +48 94 341 0304
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.espersen.pl


S�owa kluczowe:

brak