There are no translations available.

adres siedziby: ul. Handlowa 6D, 15-399 Bia硑stok
numery telefon體: +48 85 7455792
adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
strona www: www.nordfish.com.pl
numer fax: +48 85 7466794

O nas:

Firma NORDFISH istnieje na rynku od 2001r. Jej za硂縴cielami s: Marek kaszewicz, Jaros砤w kaszewicz i Ryszard kaszewicz.
Jest to firma o kapitale polskim. Siedziba firmy od pocz眛ku jej istnienia mie禼i si przy ul. Handlowej 6D w Bia硑mstoku.
G丑wn dzia砤lno禼i Firmy jest przetw髍stwo rybne /ryby solone, marynowane, w阣zone/ oraz dystrybucja ryb mro縪nych.
Firma NORDFISH jest jedn z najwi阫szych firm w tej profesji w regionie Polski p蟪nocno-wschodniej.
Pomimo 縠 firma dzia砤 na rynku dosy kr髏ko, osi眊n瓿a ju dobr pozycj dzi阫i profesjonalnej obs硊dze, wykwalifikowanej kadrze i wysokiej jako禼i oferowanych produkt體.
Specjalno禼i zak砤du s ryby w阣zone:
Makrela, Halibut, Tro i W阦orz. Pozosta硑mi produktami wytwarzanymi w zak砤dzie s ryby w postaci marynat體, p砤t體 秎edziowych, ryby opiekane i ryby 秝ie縠.
Nowoczesna technologia produkcji powoduje, 縠 nasze produkty posiadaj najwy縮z jako舵.
Nasi g丑wni odbiorcy to hurtownie rybne, spo縴wcze, sklepy spo縴wcze, restauracje, hotele i wiele innych. Oferujemy r體nie produkty wielu renomowanych firm na rynku polskim, takich jak: BMC, SUPERFISH, LISNER.


Szczeg蟪y oferty:

Produkty w砤sne: sma縪ne, sch砤dzane, w阣zone.
Produkty obce.


Dodatkowe dane kontaktowe:

Dystrybucja
Poros硑 99, 16-070 Choroszcz
Tel 085 6783190
Fax 085 6783185
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


S硂wa kluczowe:

brak