There are no translations available.

Wymagania:

  • Wykszta砪enie wy縮ze z zakresu technologia przetw髍stwa ryb lub pokrewne,
  • Do秝iadczenie zawodowe min.5 lat,
  • Prowadzenie profesjonalnego doradztwa z zakresu obowi眤uj眂ych technologii w bran縴 przetw髍stwa rybnego
  • Wysoka operatywno舵 z zakresu przeprowadzania kalkulacji produktowej,
  • Wsp蟪praca z dzia砮m innowacji produkt體,

Gwarantujemy:

  • Prac w firmie o stabilnej pozycji rynkowej,
  • Mo縧iwo舵 rozwoju zawodowego,
  • Umow o prac.

Dodatkowo oferujemy:

  • Mieszkanie s硊縝owe

Zainteresowanych prosz o kontakt - telefon 660310920