There are no translations available.

W dniu wita Wszystkich Pa, Dnia Kobiet

Skadamy najserdeczniejsze yczenia szczcia

zdrowia, pomylnoci, radoci, umiechu

wszystkim Kobietom pracujcym w brany

przetwrstwa rybnego !

Zarzd PSPR