PSPR Aktualności
Aktualności

TVP Szczecin

Uprzejmie informujemy, i w 3.11.2012 tj. w sobot o godzinie 8:00 w programie "EUROFARMER" zostanie pokazana relacja z konferencji w Koobrzegu.

Materia ten bdzie rwnie dostpny w przyszym tygodniu na stronie www.pspr.pl.

Zapraszamy!

 

Jest nam niezmiernie mio poinformowa, i grono Czonkw Polskiego Stowarzyszenia Przetwrcw Ryb powikszyo si o nastpujce firmy:

- Marel - wiatowy dostawca zaawansowanych urzdze, systemw i usug do przetwrstwa drobiu, ryb, misa czerwonego oraz dalszego przetwrstwa

- Piotrex - lokalne przedsibiorstwo oferujce ryby wiee i mroone oraz mroenie ryb.

Serdecznie Witamy !

 

I po konferencji...

Z satysfakcj informujemy, i Konferencja ?Optymalizacja wsppracy pomidzy sanitarnymi instytucjami kontrolnymi a przetwrcami w przetwarzaniu, imporcie i eksporcie produktw rybowstwa?, ktra odbya si 26.10.2012 w Koobrzegu, zakoczya si penym sukcesem.

Więcej…
 

BSRAC

Pragniemy poinformowa, i Polskie Stowarzyszenie Przetwrcw Ryb zostao czonkiem Regionalnego Komitetu Doradczego Morza Batyckiego (BSRAC).

Pozwoli to nam wpywa na decyzje dotyczce Morza Batyckiego w ramach Wsplnej Polityki Rybowstwa.

02.10.2012

 

Szanowni Pastwo,

W imieniu Zarzdu Polskiego Stowarzyszenia Przetwrcw Ryb pragniemy zaprosi Pastwa na konferencj:

"Optymalizacja ?wsppracy pomidzy? sanitarnymi instytu?cjami kontrolnymi a ?przetwrcami w prze?twarzaniu, imporcie ?i eksporcie produkt?w rybowstwa"

Termin: 26-27.10.2012

Miejsce: Hotel Marine ***** Koobrzeg

Szczegowe informacje otrzymaj Pastwo drog elektroniczn.

 

Spotkanie w sprawie unormowania sytuacji szproty

W dniu 13 sierpnia 2012 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Przetwrcw Ryb odbyo si spotkanie czonkw oraz zarzdu stowarzyszenia z organizacjami rybackimi w sprawie unormowania sytuacji poowowej szproty na rodzimym rynku.

Rozmowy zaowocoway we wsplne wnioski oraz ustalono przysze dziaania, a uczestnicy uzgodnili ju, e konsultacje bd kontynuowane na nastpnych spotkaniach.

Protok spotkania zostanie przesany dla naszych czonkw w najbliszym czasie.

 

Dofinansowanie

Szanowni Pastwo,

Uprzejmie informuj, e w dniu dzisiejszym ukazao si ogoszenie Prezesa ARiMR (poniej) w sprawie naboru wnioskw o dofinansowanie w ramach rodka 2.5 Inwestycje w zakresie przetwrstwa i obrotu PO Ryby 2007-13. Wnioski mona skada w terminie od 25 lipca do 23 sierpnia z tym, e przez pierwsze 14 dni nabr zosta ograniczony do mikro i maych podmiotw. Szczegowa tre ogoszenia zostaa opublikowana w Rzeczpospolitej oraz na stronie internetowej Agencji .
Dodatkowo uprzejmie informuj, e MRiRW w dniu 9 lipca 2012 roku zmienio wzr wniosku o dofinansowanie. Wnioski powinny by zoone do Agencji na aktualnych formularzach. Informacja na ten temat jest rwnie dostpna na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl wraz ze wskazaniem linku pod ktrym znajduje si aktualny wzr wniosku.

Pozdrawiam,
Agnieszka Strach
Biuro PSPR Koszalin

Załączniki:
Pobierz (Nabr w 2.5.pdf)Nabr w 2.5.pdf[ogoszenie Prezesa ARiMR]181 Kb
 

Wymagania:

  • Wyksztacenie wysze z zakresu technologia przetwrstwa ryb lub pokrewne,
  • Dowiadczenie zawodowe min.5 lat,
  • Prowadzenie profesjonalnego doradztwa z zakresu obowizujcych technologii w brany przetwrstwa rybnego
  • Wysoka operatywno z zakresu przeprowadzania kalkulacji produktowej,
  • Wsppraca z dziaem innowacji produktw,

Więcej…
 

Walne Zgromadzenie

Szanowni Pastwo,
Zgodnie ze statutem PSPR Zarzd Polskiego Stowarzyszenia Przetwrcw Ryb zwouje na dzie 1-2 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie - Sprawozdawcze Czonkw PSPR.
Bdzie poruszanych wiele tematw dotyczcych brany midzy innymi:
- fundusze unijne 2007-2013,
- fundusze unijne -EFMR 2014-2020,
- wsppraca ze subami weterynaryjnymi.
Jeli s tematy , ktre chcieliby Pastwo poruszy na WZ przejmie prosimy o zgaszanie ich do biura PSPR do dnia 11 maja 2012 r.
Jeli chcielibycie Pastwo zaprosi np. powiatowego lekarza weterynarii, ktremu podlega Pastwa zakad uprzejmie prosimy o zgoszenie do biura, wwczas wylemy do tej osoby oficjalne zaproszenie.
W zaczeniu przesyam zaproszenie , list zaproszonych goci, program oglny (wstpny) oraz formularz zgoszeniowy.
Termin zgosze do dnia 20 maja br. na zaczonym formularzu.

Serdecznie zapraszamy do udziau i wsplnej zabawy podczas uroczystej kolacji. Zachcamy do przyjazdu z osobami towarzyszcymi. Mona skorzysta z zabiegw Morskiego Instytutu SPA & Wellness oraz odnowy biologicznej dostpnej w hotelu.
Zabiegi SPA w specjalnych cenach z rabatem- 15 % - cennik w zaczeniu

Załączniki:
Pobierz (pspr_46.pdf)pspr_46.pdf[Program]295 Kb
Pobierz (pspr_47.doc)pspr_47.doc[Formularz zgoszeniowy]18 Kb
Pobierz (pspr_48.doc)pspr_48.doc[Lista zaproszonych goci]15 Kb
 


Strona 3 z 3