PSPR Aktualności
Aktualności

BSRAC

Pragniemy poinformować, iż Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb zostało członkiem Regionalnego Komitetu Doradczego Morza Bałtyckiego (BSRAC).

Pozwoli to nam wpływać na decyzje dotyczące Morza Bałtyckiego w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

02.10.2012

 

Konferencja 26-27.10.2012 Kołobrzeg

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb pragniemy zaprosić Państwa na konferencję:

"Optymalizacja ​współpracy pomiędzy​ sanitarnymi instytu​cjami kontrolnymi a ​przetwórcami w prze​twarzaniu, imporcie ​i eksporcie produktó​w rybołówstwa"

Termin: 26-27.10.2012

Miejsce: Hotel Marine ***** Kołobrzeg

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo drogą elektroniczną.

 

Spotkanie w sprawie unormowania sytuacji szproty

W dniu 13 sierpnia 2012 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb odbyło się spotkanie członków oraz zarządu stowarzyszenia z organizacjami rybackimi w sprawie unormowania sytuacji połowowej szproty na rodzimym rynku.

Rozmowy zaowocowały we wspólne wnioski oraz ustalono przyszłe działania, a uczestnicy uzgodnili już, że konsultacje będą kontynuowane na następnych spotkaniach.

Protokół spotkania zostanie przesłany dla naszych członków w najbliższym czasie.

 

Dofinansowanie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym ukazało się ogłoszenie Prezesa ARiMR (poniżej) w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach środka 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu PO Ryby 2007-13. Wnioski można składać w terminie od 25 lipca do 23 sierpnia z tym, że przez pierwsze 14 dni nabór został ograniczony do mikro i małych podmiotów. Szczegółowa treść ogłoszenia została opublikowana w Rzeczpospolitej oraz na stronie internetowej Agencji .
Dodatkowo uprzejmie informuję, że MRiRW w dniu 9 lipca 2012 roku zmieniło wzór wniosku o dofinansowanie. Wnioski powinny być złożone do Agencji na aktualnych formularzach. Informacja na ten temat jest również dostępna na  stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl wraz ze wskazaniem linku pod którym znajduje się aktualny wzór wniosku.

Pozdrawiam,
Agnieszka Strach
Biuro PSPR Koszalin

Załączniki:
Pobierz (Nabór w 2.5.pdf)Nabór w 2.5.pdf[ogłoszenie Prezesa ARiMR]181 Kb
 

Przedsiębiorstwo z sektora rybnego zatrudni technologa przetwórstwa rybnego.

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe z zakresu technologia przetwórstwa ryb lub pokrewne,
  • Doświadczenie zawodowe min.5 lat,
  • Prowadzenie profesjonalnego doradztwa z zakresu obowiązujących technologii w branży przetwórstwa rybnego
  • Wysoka operatywność z zakresu przeprowadzania kalkulacji produktowej,
  • Współpraca z działem innowacji produktów,

Więcej…
 

Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo,
Zgodnie ze statutem PSPR Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb zwołuje na dzień 1-2 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie - Sprawozdawcze Członków PSPR.
Będzie poruszanych wiele tematów dotyczących branży między innymi:
- fundusze unijne 2007-2013,
- fundusze unijne -EFMR 2014-2020,
- współpraca ze służbami weterynaryjnymi.
Jeśli są tematy , które chcieliby Państwo poruszyć na WZ przejmie prosimy o zgłaszanie ich do biura PSPR do dnia 11 maja 2012 r.
Jeśli chcielibyście Państwo zaprosić np. powiatowego lekarza weterynarii, któremu podlega Państwa zakład uprzejmie prosimy o zgłoszenie do biura, wówczas wyślemy do tej osoby oficjalne zaproszenie.
W załączeniu przesyłam zaproszenie , listę zaproszonych gości, program ogólny (wstępny) oraz formularz zgłoszeniowy.
Termin zgłoszeń do dnia 20 maja br. na załączonym formularzu.

Serdecznie zapraszamy do udziału i wspólnej zabawy podczas uroczystej kolacji. Zachęcamy do przyjazdu z osobami towarzyszącymi. Można skorzystać z zabiegów Morskiego Instytutu SPA & Wellness oraz odnowy biologicznej dostępnej w hotelu.
Zabiegi SPA w specjalnych cenach z rabatem- 15 % - cennik w załączeniu

Załączniki:
Pobierz (pspr_46.pdf)pspr_46.pdf[Program]295 Kb
Pobierz (pspr_47.doc)pspr_47.doc[Formularz zgłoszeniowy]18 Kb
Pobierz (pspr_48.doc)pspr_48.doc[Lista zaproszonych gości]15 Kb
 


Strona 3 z 3