Szanowni Pa駍two,

Z okazji zbli縜j眂ych si i眛 Wielkanocnych

najserdeczniejsze 縴czenia

zdrowia, rado禼i, wiosennego s硂馽a oraz

otymizmu i nadziei na lepsz przysz硂舵

sk砤daj

Zarz眃 i pracownicy biura PSPR