PSPR Aktualności USTALONO MOŻLIWOŚCI POŁOWOWE DLA MORZA BAŁTYCKIEGO NA 2014 r.

USTALONO MOŻLIWOŚCI POŁOWOWE DLA MORZA BAŁTYCKIEGO NA 2014 r.

Ustalono możliwości połowowe dla Morza Bałtyckiego na 2014 r.

Podczas posiedzenia Rady Ministrów UE, które odbywało się 17.10 w Luksemburgu, ministrowie państw UE osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie możliwości Morza Bałtyckiego na rok 2014.

Zostały ustalone całkowice dopuszczalne połowy tzw.TAC/kowty połowowe dla śledzia , szprota, gładzicy, łososia oraz dorsza. Ponadto dla dorsza ustalono również dopuszczalny nakład połowowy tzw. dni na morzu.

Ustalenia zostały dokonane w oparciu o propozycje przygotowane przez Komisję Europejską, z uwzględnieniem doradztwa naukowego przygotowanego przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) oraz opinii Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF).

Jak wskazuje doradztwo naukowe poprawił się stan śledzia basenu centralnego i dorsza stada wschodniego, co pozwoli na wzrost połowów tych gatunków w przyszłym roku. Natomiast stan stad łososia, dorsza stada zachodniego , szprota i śledzia zachodniego wymagał ustalenia niższych kwot.

W porównaniu do kwot obowiązujących w roku bieżącym , na rok 2014 ustalono wzrost kwot dla stada śledzia centralnego (+25%), dorsza stada wschodniego ( +7%) . Natomiast , ustalono niższe kwoty połowowe dla szprota (- 4%), śledzia zachodniego (-23%), dorsza zachodniego (-15%).

Kwota połowowa gładzicy pozostała na poziomie z roku 2013.

Poniżej dane przedstawiające poziom kwot połowowych dla Morza Bałtyckiego ustalonych dla Polski (ilość łososia w sztukach, pozostałe gatunki w tonach).

Gatunek            Podobszary ICES            Kwoty połowowe  2013                 Kwoty połowowe  2014 r.

Śledź                     22-24                                    3357                                                   2570

Śledź                 25-27, 28.2, 29 i 32                  22468                                                 28085

Szprot                    22-32                                 73392                                                 70456

Gładzica                  22-32                                     511                                                     511

Łosoś                     22-31                                  6857   szt                                          6701 szt

Dorsz                     22-24                                  2341                                                  1990

Dorsz                     25-32                                 16285                                                 17440