• Prezes Zarządu: Małgorzata Pawliszak

  • Wiceprezes: Czesław Abramczyk
  • Wiceprezes: Izabela Wołodko

  • Członek Zarządu - Sekretarz: Tomasz Groenwald
  • Członek Zarządu - Skarbnik: Tomasz Pyjor
  • Członek zarządu: Anna Rokicka