Od 12-14 marca br. polskie firmy z branży przetwórstwa rybnego uczestniczyły w Targach Seafood Expo North America w Bostonie.
Organizatorem polskiej strefy wystawienniczej było Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb, jedyna w tym sektorze w Polsce organizacja międzybranżowa, reprezentująca interesy firm przetwórstwa rybnego w kraju i poza jego granicami, reprezentowana przez: prezeskę Małgorzatę Pawliszak, vice prezesa Czesława Abramczyka oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia.

Udział w tej prestiżowej imprezie był możliwy, dzięki środkom uzyskanym z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014- 2020, w ramach Priorytetu nr. 5 „Wspieranie obrotu i przetwarzania” O dofinansowanie dla projektu pn. „Znalezienie nowych rynków dla produktów pochodzących z rybołówstwa i akwakultury oraz zwiększenie popytu i ich konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym” wystąpiło PSPR wraz z partnerem wspierającym ZPPR.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Udział w targach w Ameryce Północnej, pozwala polskiej branży przetwórców ryb na dotarcie ze swoimi produktami do nowych rynków zbytu, zakupu surowca oraz nawiązanie i budowę relacji w branży rybnej, także poza Unią Europejską.
Wystawcy z Polski prezentowali na targach m.in. ryby świeże i mrożone, owoce morza, a także przetwory rybne.
Seafood Expo North America, to jedne z największych targów owoców morza i ryb na świecie.
W 2022 roku w targach wzięło udział ponad 1300 wystawców z całego świata i aż 86% przedsiębiorców. Po targach wzięli oni udział w badaniach ankietowych, które potwierdziły wpływ imprezy na zawierane przez nich kontrakty.

Z poważaniem,
Dyrektor - Arletta Kramska, Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb