Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Słowiańskiej 5/111, 75-846 Koszalin, w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 t.j. z późn. zm.), składa zapytanie o cenę świadczenia usług związanych z administracją projektu i koordynacją działań w ramach realizacji Projektu pn. „Znalezienie nowych rynków dla produktów pochodzących z rybołówstwa i akwakultury oraz zwiększenie popytu i ich konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Projektu pn. „Znalezienie nowych rynków dla produktów pochodzących z rybołówstwa i akwakultury oraz zwiększenie popytu i ich konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym” kwotę około 5 milionów złotych brutto, która stanowić będzie podstawowy budżet działania. Na powyższą kwotę nie składają się pozycje związane z wynagrodzeniem osoby za administrację i koordynację projektu, a które to będą również planowane do uzyskania dofinansowania.

Okres realizacji umowy – od dnia jej podpisania do dnia zakończenia projektu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Warunek udziału w postępowaniu – ofertę może złożyć Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu oraz który wykaże, że w okresie ostatnich siedmiu lat przed opublikowaniem zapytania uczestniczył w czynnościach administracyjnych lub koordynacyjnych w co najmniej 1 projekcie realizowanym w ramach dofinansowania z programu operacyjnego „PO RYBY 2007-2013” lub programu operacyjnego „PO RYBY 2014-2020 Rybactwo i Morze”, którego wartość nie była niższa niż 3 miliony złotych.

Termin złożenia ofert – ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 12 maja 2022 roku do godziny 12:00 w sekretariacie Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb z siedzibą w Koszalinie, ul. Słowiańska 5/111, 75-846 Koszalin lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Słowiańska 5/111, 75-846 Koszalin (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego). W ofercie należy wskazać ryczałtową cenę brutto.
Pełna treść ogłoszenia w załączniku: pobierz
Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków udziału oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać w Sekretariacie PSPR przy ul. Słowiańskiej 5/111 w Koszalinie, tel. (94) 34 71 328 lub pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..