Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi przepisami prawnymi:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl

Główny Inspektorat Weterynarii
www.wetgiw.gov.pl

European Fish Processors Association,
European Federation of National Organisations of Importers and Exporters of Fish

http://www.aipce-cep.org

Agencja Restrukturyzacji i Rozwoju Rolnictwa
www.arimr.gov.pl

Państwowa Inspekcja Sanitarna
www.gis.gov.pl