There are no translations available.

adres siedziby: ul. Boguckiego 83, 80-690 Gda駍k
numery telefon體: +(48) 58 308-05-11
adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
strona www: http://www.balt-ryb.pl/
numer fax: +(48) 58 308-05-11

O nas:

Firma "BALT-RYB" powsta砤 w 1995r i jest w砤sno禼i prywatn. Przetw髍nia ryb zlokalizowana jest w ibnie w pobli縰 port體 rybackich. W latach 2000 - 2002r zak砤d przetw髍czy zosta gruntownie zmodernizowany, spe硁iaj眂 wymogi Unii Europejskiej.
Wdro縪ny i funkcjonuj眂y system HACCP w zak砤dzie, gwarantuje za wysok jako舵 wyrob體 naszym klientom. Posiadamy r體nie hurtowni usytuowan bezpo秗ednio w porcie rybackim, w kt髍ej zajmujemy si sprzeda勘 i skupem 秝ie縴ch surowc體 rybnych z prywatnych jednostek 硂wczych, oraz sprzeda勘 ryb 縴wych (g丑wnie importowanych), w celu zaspokojenia zr罂nicowanych potrzeb rynku, oraz w sytuacjach deficytu surowca krajowego.


Szczeg蟪y oferty:

Firma nasza wytwarza i oferuje odbiorcom g丑wnie takie p蟪produkty i produkty jak:


1. Tusze i filety z/s ; b/s z ryb s硂dkowodnych lodowane lub mro縪ne IQF; SHP; BL

 • Pstr眊
 • To硃yga
 • Karp
 • Amur
 • Leszcz
 • P硂

2. Tusze i filety z/s ; b/s ; PBI ; PBO z ryb morskich lodowane lub mro縪ne IQF; SHP ; BL

 • Fl眃ra
 • Dorsz
 • ed
 • W阦orzyca

3. Ryby 縴we

 • Karp
 • To硃yga

4. Ryby ca砮 lodowane morskie i s硂dkowodne
Wszystkie produkty mog by przygotowane, sortowane i pakowane wed硊g specyfikacji odbiorcy. Posiadamy nabrze縠 do bezpo秗edniego odbioru ryb z kutr體, co w bardzo du縴m stopniu podwy縮za jako舵 naszych produkt體.


Dodatkowe dane kontaktowe:

"BALT-RYB"
J髗ef Chlebi駍ki
80-690 Gda駍k ul. Boguckiego 83
NIP:583-101-71-87
Regon: 190882952
Tel/fax:+(48) 308-05-11
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Biuro Obs硊gi Kienta

Gda駍k ul. P硂駍ka 30
Tel: +(48)58 320-30-00
Fax: +(48)58 301-51-98


S硂wa kluczowe:

Przetw髍nia, tusze i filety, ryby 縴we, ryby ca砮 lodowane