Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb w Koszalinie jest jedyną ogólnopolską organizacją międzybranżową skupiającą firmy związane z branżą przetwórstwa ryb, która w tym roku obchodzi jubileusz 25- lecia.
Celem stowarzyszenia jest jednoczenie środowiska branżowego oraz reprezentacja i ochrona interesów zrzeszonych członków a także promocja ryb i przetworów rybnych.

Stowarzyszenie:

 • reprezentuje interesy swoich członków,
 • współuczestniczy w tworzeniu prawa, poprzez konsultacje projektów aktów prawnych i inicjuje nowe zapisy korzystne dla branży,
 • chroni branżę przed wprowadzaniem niekorzystnych zmian w przepisach oraz wprowadzaniem utrudnień i kolejnych obciążeń naszych firm,
 • promuje polskie przetwórstwo w kraju i za granicą,
 • dostarcza swoim członkom informacji o polityce i programach UE w tym wszelkich programach pomocowych,
 • przedstawiciele PSPR uczestniczą w ważnych dla rozwoju przetwórstwa przedsięwzięciach; seminariach, komisjach i spotkaniach zarówno w kraju jak i za granicą,
 • współorganizuje seminaria oraz szkolenia, na których członkowie stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się z najnowocześniejszymi osiągnięciami nauki związanymi z rozwojem technologii dla przetwórstwa ryb oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych kadry zakładów rybnych,
 • organizuje dla Członków Stowarzyszenia (na preferencyjnych warunkach) stoiska na największych targach branży rybnej i przetwórczej w kraju i zagranicą
  • Targi Seafood Expo North America – Boston Stany Zjednoczone ;
  • Targi Seafood Expo Global – Barcelona Hiszpania;
  • Targi Seafood Expo Marketplace for Asia – Singapur,
  • Targi Polfish w Gdańsku,
  • Targi Fish International w Bremen.
 • Wykonuje badania konsumenckie dla branży przetwórstwa ryb, które mogą być podstawa podejmowanych decyzji biznesowo- promocyjnych.
 • Przygotowuje kampanie promocyjne i informacyjne dotyczące branży, członków, prozdrowotnych aspektów spożycia ryb, udziału w katalogach, broszurach.

Dlaczego warto być członkiem PSPR:

 • Kilka razy w roku organizowane są spotkania oraz konferencje, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, minister odpowiedni dla branży, dyrektorzy organów kontrolnych, badawczych, przedstawiciele organizacji rybackich;
 • Można liczyć na interwencje stowarzyszenia  w organach państwowych, mające na celu ułatwienia prowadzenia działalności lub przeciwdziałania niekorzystnym zapisom prawnym
 • Stowarzyszenie ma wpływ na organy ustawodawcze
 • Członkowie posiadają najświeższe informacje z działań Unii Europejskiej w kwestiach dotyczących ryb/produktów rybnych (dzięki członkostwu PSPR w AIPCE-CEP¹)
 • Członkowie mają darmowy dostęp do giełdy ogłoszeń stowarzyszenia, umieszczonej na witrynie internetowej pspr.pl i w mediach społecznościowych.
 • Członkowie mają zapewnioną darmową reklamę na portalu pspr.pl w określonym czasie
 • Członkowie posiadają stały dostęp do działań organów kontrolnych oraz ustawodawczych, posiadają możliwość opiniowania tych działań
 • Członkowie posiadają stały dostęp do informacji o wydarzeniach organizowanych przez instytucje i inne stowarzyszenia, zaproszenia na te wydarzenia

  ¹AIPCE-CEP - Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb

Obecnie organizacja liczy około 60 członków i ma nadzieję na dalszy rozwój. Zachęcamy do przystąpienia do Stowarzyszenia, aby razem poprawiać warunki działania naszych firm i rozwiązywać wspólne problemy.

Ponadto stowarzyszenie prowadzi wiele innych spraw dotyczących zarówno członków jak i przetwórstwa rybnego w Polsce.


Jeśli chcesz przystąpić do nas jako członek wspierający lub zwyczajny, wypełnij proszę poniższy dokument i wyślij go do nas pocztą na podany adres. Zapraszamy.