adres siedziby: ul. Celna 1/117, 70-644 Szczecin numer telefonu: +48 91 462 33 92 adres email: - www: http://www.krs-online.com.pl/stowarzyszenie-importerow-ryb-krs-153970.html numer fax: -