Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb: Czerwiec 2023

Dyrektor handlowy A-Gas Enzo D'Alessio wyjaśnia, dlaczego zarządzanie cyklem życia czynnika chłodniczego będzie odgrywać ważną rolę na drodze do zerowego poziomu netto.

Na całym świecie działa około pięciu miliardów systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Z biegiem lat, w miarę przyjmowania przepisów dotyczących ochrony środowiska, zmieniał się rodzaj i skład stosowanych czynników chłodniczych.

Od CFC (chlorofluorowęglowodorów) i HCFC (wodorochlorofluorowęglowodorów) po HFC (wodorofluorowęglowodory), HFO (wodorofluoroolefiny) i naturalne czynniki chłodnicze, stosowane gazy zmieniły się, aby zmniejszyć wpływ na nasze środowisko naturalne. Czynniki chłodnicze o niższym współczynniku ocieplenia globalnego są nadal opracowywane i dostosowywane, ponieważ staramy się budować bardziej zrównoważoną przyszłość.

Jednak samo poleganie na rozwoju i stosowaniu gazów o niższym GWP nie wystarczy do ograniczenia emisji na całym świecie. Jeśli starsze czynniki chłodnicze nie zostaną odzyskane, a następnie zregenerowane lub zutylizowane w prawidłowy sposób, ucierpi na tym ogromna praca wykonana w ramach Protokołu Montrealskiego w celu ochrony warstwy ozonowej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Zużyty czynnik chłodniczy uwalniany do atmosfery w znacznym stopniu przyczynia się do przyspieszenia globalnego ocieplenia. Według COPA (Climate and Ozone Protection Alliance, tłum.: Sojusz na rzecz Ochrony Klimatu i Warstwy Ozonowej) roczna globalna emisja substancji niszczących warstwę ozonową i HFC stanowi równowartość 1,5 gigatony ekwiwalentu CO2 - to tyle samo, co emisja z 441 elektrowni węglowych.

Oczywiste jest, że zmniejszenie wycieków i odzyskiwanie czynników chłodniczych do ponownego wykorzystania w przyszłości ma znacznie większy wpływ na nasz klimat niż samo przyjęcie czynników chłodniczych o niższym GWP (współczynnik globalnego ocieplenia). Tam, gdzie nie ma dalszych zastosowań dla odzyskanych gazów, należy je zniszczyć w możliwie najbardziej wydajny i skuteczny sposób.

Od ponad 30 lat, dzięki pierwszorzędnym procesom odzysku, regeneracji i zmiany przeznaczenia, A-Gas odzyskuje czynnik chłodniczy do ponownego wykorzystania w przyszłości lub bezpiecznego zniszczenia, zapobiegając jego szkodliwemu uwalnianiu do atmosfery.

Odzyskany czynnik chłodniczy wysyłany do centrów przetwarzania A-Gas przechodzi analizę chemiczną, jest oczyszczany z zanieczyszczeń i przechodzi przez nasz zakład regeneracji i separacji, aby stworzyć produkt zgodny ze specyfikacją pierwotnego czynnika chłodniczego. Ten czynnik chłodniczy staje się w pełni zregenerowanym produktem i jest zwracany na rynek zgodnie ze standardem AHRI 700, zastępując potrzebę produkcji pierwotnej.

W przypadku, gdy regeneracja zużytego gazu nie jest już możliwa lub gdy gaz nie ma już dalszego zastosowania, A-Gas pozbywa się materiału w sposób odpowiedzialny przy użyciu certyfikowanych i licencjonowanych technologii utylizacji.

Zarządzanie cyklem życia czynnika chłodniczego (Lifecycle refrigerant management) jest skutecznym i osiągalnym rozwiązaniem gospodarki o obiegu zamkniętym na drodze do zerowego poziomu netto. Zmusza nas do poszukiwania większej wydajności i lepszego wykorzystania tego, co już mamy, w przeciwieństwie do modelu biznesowego "weź, wyprodukuj i wyrzuć".

LRM (Lifecycle refrigerant management) działa w harmonii z Protokołem Montrealskim i pomaga nam szybciej osiągnąć nasze cele. Wykracza poza dostawy czynników chłodniczych. Koncentruje się na zapewnieniu, że gazy nie są uwalniane lub wyciekają do atmosfery, co zmniejsza emisje i zapobiega potrzebie produkcji ogromnych ilości nowych czynników chłodniczych.


Jarosław Stalewski, Business Development Manager A-Gas na Europę Wschodnią, wyjaśnia, dlaczego zarządzanie cyklem życia czynników chłodniczych (LRM) zostało dobrze przyjęty przez sektor HVACR.

"A-Gas jest zaangażowany w opracowywanie innowacyjnych technologii i ofert usług w celu zapewnienia usług regeneracji i niszczenia swoim nowym i obecnym klientom w Europie. Jej unikalne możliwości w zakresie odzyskiwania, regeneracji i ponownego wykorzystania zużytych czynników chłodniczych odegrają istotną rolę w pomaganiu europejskiemu sektorowi HVACR w przejściu na technologię niskoemisyjną.

A-Gas zapewnia elastyczne rozwiązania spełniające potrzeby klientów. Począwszy od logistyki, poprzez opakowania i sporządzanie dokumentacji, A-Gas naprawdę ułatwia obsługę zużytych czynników chłodniczych wykonawcom działającym w branży".  

Konieczne jest, abyśmy pozyskiwali i prawidłowo przetwarzali wszystkie zużyte czynniki chłodnicze, które są w użyciu - w przeciwnym razie ucierpi wiele korzyści generowanych przez Protokół Montrealski.

Żaden kilogram raz wyprodukowanego czynnika chłodniczego nie powinien trafić do atmosfery. Jako branża musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby to osiągnąć.

A-Gas zobowiązał się do zmniejszenia własnych emisji o 50 procent do 2028 roku, a do 2035 roku będzie firmą o zerowej emisji netto.
Uwagi dla edytorów
A-Gas jest światowym liderem w zakresie dostaw i zarządzania cyklem życia czynników chłodniczych oraz powiązanych produktów i usług. Dzięki naszym pierwszorzędnym procesom odzysku, regeneracji i zmiany przeznaczenia, pozyskujemy czynniki chłodnicze i gazy przeciwpożarowe do ponownego wykorzystania w przyszłości lub bezpiecznego zniszczenia, zapobiegając ich szkodliwemu uwalnianiu do atmosfery.

Od prawie 30 lat A-Gas wspiera klientów i partnerów w ich ekologicznej podróży. Dostarczamy gazy o niższym współczynniku globalnego ocieplenia i aktywnie zwiększamy cyrkularność obsługiwanych przez nas branż, budując bardziej zrównoważoną przyszłość.  

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.agas.com.

Kontakt
Jarosław Stalewski
Business Development Manager East Europe

A-Gas Nederland B.V.
Albert Thijsstraat 65 6471 WX
Eygelshoven, Netherlands
T +31 881 161 010
M +48 508 271 663
M +48 794 059 509
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.