Z kim współpracujemy

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy - najstarsza placówka badań morza w Polsce

Początki Instytutu sięgają roku 1921, kiedy powstało Morskie Laboratorium Rybackie w Helu zajmujące się badaniami z zakresu hydrologii oraz biologii morza. Kontynuatorem zlikwidowanej w 1931 placówki była utworzona w 1932 roku Stacja Morska, która pod koniec 1938 roku została przeniesiona do nowej siedziby w Gdyni (obecnie budynek Akwarium Gdyńskiego MIR). Po II Wojnie Światowej reaktywowano działalność Stacji Morskiej w Gdyni, ale pod pierwotną nazwą "Morskie Laboratorium Rybackie". W 1947 MLR włączono do Morskiego Instytutu Rybackiego (stowarzyszenia działającego od 1928 roku). Od 1949 roku, MIR już jako placówka resortowa przez wiele lat nadzorowana przez Ministra Żeglugi, prowadzi swoją działalność w Gdyni w dawnej siedzibie MLR na końcu Mola Południowego, a od 1991 roku w nowej siedzibie przy ul. Kołłątaja. Od początku roku 2000 Morski Instytut Rybacki jest jednostką nadzorowaną przez: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). W czerwcu 2011 roku rozporządzeniem Rady Ministrów MIR uzyskał status Państwowego Instytutu Badawczego i tym samym dołączył do elitarnego grona PIB-ów w Polsce.

http://www.mir.gdynia.pl

European Fish Processors Association,
European Federation of National Organisations of Importers and Exporters of Fish

AIPCE, czyli Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb oraz CEP - Europejska Federacja Krajowych Organizacji Importerów i Eksporterów Ryb. Oba te stowarzyszenia powstały w 1959 roku, obecnie mają swoją siedzibę w Brukseli gdzie funkcjonują razem na podstawie porozumienia o współpracy.

http://www.aipce-cep.org

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadach RP

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadach RP w Irlandii, Czechach, Rosji, Norwegii, Malezji, Indiach, Wietnamie, Holandii, Austrii, Litwie, Hiszpanii, Brazylii, Danii, Szwecji, Francji, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji oraz na Węgrzech.

Regionalny Komitet Doradczy ds. Morza Bałtyckiego, Bałtycki Regionalny Komitet Doradczy (Baltic Sea Regional Advisory Council – BS RAC) – komitet doradczy Rady Unii Europejskiej powołany decyzją Komisji Wspólnot Europejskich w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa na mocy decyzji Rady z dnia 19 lipca 2004.
Spotkanie założycielskie Komitetu odbyło się 15 marca 2006 w Kopenhadze. Przewodniczącym Komitetu został Reine Johansson.

Komitet zrzesza podmioty gospodarcze związane z sektorem rybackim krajów bałtyckich oraz organizacje zajmujące się ochroną środowiska naturalnego i praw konsumentów.

Polskie ministerstwo zajmujące się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem. nadzorem fitosanitarnym oraz weterynaryjnym.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo

Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: sanepid) – wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również m.in. dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje m.in. w zakresie chorób zawodowych.

https://www.gov.pl/web/gis

Państwowa instytucja kontrolno-nadzorcza. Na jej czele stoi Główny Lekarz Weterynarii będący centralnym organem administracji rządowej.

https://www.wetgiw.gov.pl