European Fish Processors Association,
European Federation of National Organisations of Importers and Exporters of Fish

AIPCE, czyli Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb oraz CEP - Europejska Federacja Krajowych Organizacji Importerów i Eksporterów Ryb. Oba te stowarzyszenia powstały w 1959 roku, obecnie mają swoją siedzibę w Brukseli gdzie funkcjonują razem na podstawie porozumienia o współpracy.

http://www.aipce-cep.org