Polskie ministerstwo zajmujące się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem. nadzorem fitosanitarnym oraz weterynaryjnym.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo