There are no translations available.

Jest nam niezmiernie mi硂 poinformowa, i grono Cz硂nk體 Polskiego Stowarzyszenia Przetw髍c體 Ryb powi阫szy硂 si o nast阷uj眂e firmy:

- Marel - 秝iatowy dostawca zaawansowanych urz眃ze, system體 i us硊g do przetw髍stwa drobiu, ryb, mi阺a czerwonego oraz dalszego przetw髍stwa

- Piotrex - lokalne przedsi阞iorstwo oferuj眂e ryby 秝ie縠 i mro縪ne oraz mro縠nie ryb.

Serdecznie Witamy !