There are no translations available.

Wydzia Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kairze uprzejmie zaprasza polskie firmy brany technologii/maszyn przetwrstwa spoywczego oraz producentw ywnoci Pastwa regionu, zainteresowane eksportem produktw na rynek Egiptu, do udziau w nieodpatnej promocji na stoisku wasnym Wydziau podczas XI edycji midzynarodowych targw FoodTech 2013 dla brany przemysu spoywczego, ywnoci i opakowa w Kairze w dniach 2 ? 4 maja 2013 r.

WPHI w Kairze uprzejmie prosi o spowodowanie przekazania firmom brany technologii/maszyn przetwrstwa spoywczego i producentw ywnoci Pastwa organizacji zaczonej informacji ? zaproszenia do udziau w promocji na stoisku wasnym Wydziau. Jednoczenie przesyamy uprzejmie w zaczeniu dla Pastwa wiadomoci i wykorzystania informacje dot. rynku produkcji ywnoci i napojw oraz brany rolno ? spoywczej w Egipcie. Informujemy uprzejmie, i do dyspozycji Pastwa i firm krajowych WPHI w Kairze udostpnia na stronie internetowej www.cairo.trade.gov.pl infomacje biece, a w Przewodniku branowym http://cairo.trade.gov.pl/pl/PrzewodnikporynkuEgipt opracowania branowe dot. rynku Egiptu.

Szczegy w zaczniku.