• Prezes Zarządu: Małgorzata Pawliszak

  • Wiceprezes: Czesław Abramczyk
  • Wiceprezes: Tomasz Pyjor

  • Członek Zarządu - Sekretarz: Maciej Kisiel
  • Członek Zarządu - Skarbnik: Izabela Chrystowska
  • Członek Zarządu: Anna Rokicka
  • Członek Zarządu: Jurand Piotrowski